ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก
Uncategorized

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก เพื่อกระตุ้นจุดโชคลาภให้เกิดในบ้าน

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก เมื่อพูดถึง “น้ำ” ในหลักฮวงจุ้ยนั้น ถือว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง เพราะโดยหลักแล้ว น้ำ นั้นสื่อความหมายของ โชคลาภนั่นเอง นอกจากนี้แล้ว

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก

ยังถือว่ามีส่วน ในการกระตุ้น จุดโชคลาภ ให้เกิดกับบ้านนั้น ๆ ได้อีกด้วยน้ำ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับหลาย ๆ อย่างในบ้าน ประตู บ้าน ก็ถือว่าเป็นจุดโชคลาภ ด้วยเหตุนี้

ตำราฮวงจุ้ย จึงมักจะแนะนำว่า ให้วางน้ำไว้ ตรงตำแหน่งหน้าประตู ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของบ้าน เพราะถ้าไม่ขุดสระ ขุดบ่อน้ำ ก็อาจจะวางอ่างบัว เพื่อใช้น้ำดึงโชคลาภ

เข้าสู่ตัวบ้าน ของคุณได้เช่นกัน HOME ในปรัชญาของฮวงจุ้ย หลังต้องอิงเขา มีความหมายถึงการปกป้อง และความมั่นคง จึงควรแน่ใจว่าเป็นที่ๆ มั่นคงอย่างแท้จริง

เมื่อน้ำเป็นตัวแทน ของเงินทอง ในทางฮวงจุ้ยดังที่กล่าวมา น้ำที่เคลื่อนไหว จึงเป็นน้ำที่กระตุ้นให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น และขนาดหรือสัดส่วน มีส่วนที่ส่งเสริม ต่อพลังฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก

เช่นกัน ยิ่งเข้าได้กับทิศทางที่ถูกต้อง ยิ่งเกิดผลเร็ว แต่ไม่ควรที่จะขุดบ่อน้ำ หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ อยู่หลัง บ้าน จะส่งผลเสียทางฮวงจุ้ย

ทำให้ไม่มีความแน่นอน ภูเก็ต วิลล่า คิดทำสิ่งใดสับสน ไม่ได้ดังคาด ลองมาดูกันสิว่า ในทางฮวงจุ้ยพูดถึงการจัดสวนเอาไว้อย่างไร

1.สวนต้องครบองค์ประกอบของธาตุทั้ง 5 

ได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง home สวนที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย ต้นไม้(ธาตุไม้) น้ำตก น้ำพุ อ่างบัว บ่อปลา (ธาตุน้ำ) แสงแดดส่องถึง (ธาตุไฟ) มีดินที่สมบูรณ์ (ธาตุดิน) และที่สำคัญจะต้องมี การตกแต่งสวน อย่างสวยงาม (ธาตุทอง)

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก

2.ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก 

ซึ่งด้วยเหตุผลที่ว่า ทิศตะวันออก เป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงแดดในยามเช้า จะช่วยส่งเสริมต้นไม้ ให้มีความงอกงาม และเขียวสด เพราะเป็นแสง ที่ไม่แรงจนเกินไป

3.น้ำตกจะต้องหันหน้าเข้าบ้านเสมอ 

สำหรับ “หน้าน้ำตก จะต้องหันเข้าบ้าน Phuket Villas ห้ามหันออกนอกบ้าน” เพราะการหันออกนอกบ้าน จะหมายถึง การเงินไหลออก เพราะน้ำแทน ความหมาย ของโชคลาภการเงิน นั่นเอง นี่เป็นกฎเกณฑ์ ที่จะต้องจำไว้ ในการแต่งสวน

4.บ่อน้ำ สระน้ำ รูปทรงต้องไม่ร้าย 

วิธีการขุดบ่อน้ำ หรือสระน้ำในสวนนั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง จะเป็นเรื่อง ของรูปทรงของสระนั้น ในทางฮวงจุ้ย จะให้ใช้รูปทรง ที่ไม่ทำร้าย คนในบ้าน เช่น รูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยม รูปทรงขนมเปียกปูน สามเหลี่ยม เป็นต้น ควรใช้รูปทรงโค้งมน หรือวงกลม จะถือว่าดีที่สุด

ฮวงจุ้ย การจัดสวนน้ำตก

5.ก้อนหิน 

โดยการนำก้อนหิน มาตกแต่งสวน จะต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะ ก้อนหินใหญ่ เพราะ ในทางฮวงจุ้ย “ก้อนหิน” จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกก้อนหิน ในการแต่งสวน

จะต้องเลือกก้อน บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ที่มีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหลี่ยมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหิน ที่มีรูก็จะเป็นลักษณะ ต้องห้ามเช่นกัน ตำแหน่งในการวางส่วนใหญ่ จะวางบริเวณมุมบ้าน ห้ามวางไว้หน้าบ้าน หรือบริเวณ ที่ตรงกับประตูบ้าน

ตำแหน่งฮวงจุ้ยกับบ่อปลา

เพราะตำแหน่ง ที่เหมาะสมกับ บ่อ ปลาได้แก่ ทิศเหนือ   ทิศตะวันออก เนื่องจากทิศเหนือมี เต่าดำ ตัวแทนธาตุน้ำ ทิศตะวันออกมี มังกรเขียว ตัวแทนธาตุไม้

feng shui landscaping waterfall

เพราะ น้ำส่งเสริมไม้นั้นเอง น้ำ ในหลักฮวงจุ้ยนั้น ถือว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ประตูบ้าน ก็ถือว่า เป็นจุดโชคลาภ ด้วยเหตุนี้ ตำราฮวงจุ้ย จึงมักจะแนะนำว่า ให้ทำ บ่อปลา ไว้ตรงตำแหน่งหน้าประตู ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของบ้าน เพื่อใช้น้ำดึงโชคลาภ เข้าสู่ตัวบ้าน

ลักษณะของบ่อปลาตามหลักฮวงจุ้ย

-บ่อปลา ไม่ควรเน่าเสีย เพราะจะส่งผล ให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้

-บ่อปลา ไม่ควรอยู่หลังบ้าน เพราะจะไม่ส่งเสริมดวง บางครั้งซ้ำเติม เราเองอีกต่างหาก 

-ไม่ควรวาง บ่อปลา บ้านจัดสรร ไว้ตรงกับหน้า ประตูบ้าน (ขวางประตูบ้าน)  

feng shui landscaping waterfall

-ที่หน้าบ้านไม่ควรมี บ่อปลาสองบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำตา ไม่ดี  

-น้ำตก ของบ่อปลา หรือทิศทาง การไหลของน้ำ จะต้องหันหน้า เข้าบ้านเสมอ “หน้าน้ำตกจะต้องหันเข้าบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน” เพราะการหันออกนอกบ้าน จะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน้ำแทนความหมาย ของโชคลาภ การเงิน

-การทำบ่อปลาในสวนนั้น บ้านหรู ในทางฮวงจุ้ย จะให้ใช้รูปทรง ที่ไม่ทำร้ายคนในบ้าน เช่นรูปทรงที่เป็นเหลี่ยม ควรใช้รูปทรงโค้งมน หรือวงกลม จะถือว่าดีที่สุด 

feng shui landscaping waterfall

-บ่อปลาที่สร้าง ถ้าจำเป็นต้องมีก้อนหิน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ตกแต่งสวน จะต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะก้อนหินใหญ่ เพราะในทางฮวงจุ้ย “ก้อนหิน” จะหมายถึง อุปสรรค การเลือกก้อนหิน ในการแต่งสวนจะต้องเลือก ก้อนที่มีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหลี่ยมคม หรือมีมุมแหลม ก้อนหิน ที่มีรูก็จะเป็นลักษณะ ต้องห้ามเช่นกัน

สำหรับหลักการที่ได้กล่าวมานี้ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว แม้ว่าจะเป็นเพียง หลักการเบื้องต้น ของการจัดสวน ตามหลักฮวงจุ้ย ในเชิงองศาทิศทาง แต่หากท่านสามารถ

นำไปประยุกต์ เข้ากับรูปแบบสวนในตำแหน่งต่างๆ ของบ้านได้ ก็เชื่อได้ว่า จะช่วยเสริมสร้างความ เป็นมงคล ให้กับสมาชิกภายในบ้าน ของท่านได้ หวังว่าบทความนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ การจัดสวนน้ำตก ตามหลักฮวงจุ้ย ในบ้านที่คุณรักได้ ขอให้โชคดี มีความสุข เฮงๆ เฮงๆ ตลอดทั้งปี 


อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป : แนวทาง จัดสวนหน้าบ้านง่ายๆ

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *